Tag Archives: Yok Đôn

Phá rừng quốc gia Yok Đôn làm thủy điện

pha-rung-quoc-gia-yok-don-lam-thuy-dien

Năm 2007, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk lúc đó là ông Lữ Ngọc Cư ký công văn 4670/UBND-CN đồng ý cho Công ty CP