Tag Archives: vi phạm pháp luật lao động

Phạt tù tới 3 năm nếu sa thải người lao động trái pháp luật

Đây là một nội dung được quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Quy định có