Tag Archives: quy mô

Google tiết lộ bí mật thành công

google-tiet-lo-bi-mat-thanh-cong

To lớn thường chậm chạp. Thực tế này cũng đúng với các hãng công nghệ trên thế giới. Càng phình to, tốc độ phát triển