Tag Archives: quốc hội khóa XIV

Bầu lại Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

bau-lai-chu-tich-quoc-hoi-chu-tich-nuoc-thu-tuong-chinh-phu

Việc bầu mới 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước tại kỳ họp này, như các tờ trình, báo cáo của các