Tag Archives: phá rừng

Phá rừng quốc gia Yok Đôn làm thủy điện

Năm 2007, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk lúc đó là ông Lữ Ngọc Cư ký công văn 4670/UBND-CN đồng ý cho Công ty CP