Tag Archives: phá rừng làm thủy điện

Phá rừng quốc gia Yok Đôn làm thủy điện

Năm 2007, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk lúc đó là ông Lữ Ngọc Cư ký công văn 4670/UBND-CN đồng ý cho Công ty CP