Tag Archives: kiến nghị

Học sinh cấp 2 “xin” điện chiếu sáng công viên

Học sinh cấp 2 "xin" điện chiếu sáng công viên

Một học sinh cấp 2 đã viết thư gửi trang Góp ý của chính quyền Đà Nẵng mong muốn có điện chiếu sáng ở công