Tag Archives: flat dictionary

Thiết kế website giao diện phẳng

Từ khi Apple và Microsoft từ bỏ giao diện truyền thống và chuyển đổi sang hẳn thiết kế đơn giản, dễ nhìn, thiết kế web