Tag Archives: công nghệ

Công nghệ làm thay đổi ngành y trong tương lai

1. Trí tuệ nhân tạo Trí tuệ nhân tạo (AI) được định nghĩa là trí thông minh được thể hiện bởi máy móc hoặc phần