Quảng bá website như thế nào?

Quy trình thực hiện Quảng cáo web:quang-ba-website-nhu-the-nao
Bước 1: Xác Định Mục Tiêu Chiến Dịch Quảng Cáo Web

Doanh nghiệp tiến hành quảng cáo nhằm mục đích gì? Quảng bá hình ảnh? Giới thiệu sản phẩm mới? Tăng doanh thu?… Khi đã xác định được mục tiêu, mọi hoạt động trong chiến dịch sẽ nhằm hướng tới đạt được mục tiêu đó. Với những chiến dịch quảng cáo “dài hơi”, hãy xác định mục tiêu trong cả ngắn hạn và dài hạn để dễ dàng quản lí và đánh giá hiệu quả hơn.

Bước 2: Lập Kế Hoạch Cho Chiến Dịch Quảng Cáo Web

Đây là bước tối quan trọng cho một chiến dịch quảng cáo thành công. Kế hoạch càng chi tiết, quản lí càng hiệu quả. Các tiêu chí cần được xác định rõ trong bản kế hoạch gồm có thông điệp và đối tượng tiếp nhận quảng cáo, ngân sách, thời gian chạy chiến dịch và hiệu quả mong muốn thu được sau chiến dịch.

Bước 3: Lựa Chọn Hình Thức Quảng Cáo Web

Quảng cáo banner trên hệ thống diễn đàn
Quảng cáo banner trên hệ thống website

Bước 4: Kí Kết Hợp Đồng Quảng Cáo Web

Bước 5: Theo Dõi và Đánh Giá Hiệu Quả Chiến Dịch Quảng Cáo Web

Bước 6: Báo Cáo Hiệu Quả Chiến Dịch Quảng Cáo Web

Dựa trên những số liệu đã có, việc tổng kết và lập báo cáo về hiệu quả của chiến dịch trở nên khá đơn giản. Các số liệu cho phép đánh giá bước đầu về mức độ hoàn thành mục tiêu đã đề ra trước chiến dịch, từ đó duy trì hoặc điều chỉnh các tiêu chí để chiến dịch tiếp theo sẽ đạt được hiệu quả cao hơn.

Chiến dịch Quảng cáo web của bạn sẽ là sự kết hợp của Tốc độ phát quảng cáo nhanh với Việc kiểm soát Chiến dịch dễ dàng và Sự liên quan đến tình huống ra quyết định mua của khách hàng.

Chúng tôi mang đến cho bạn một chiến dịch Quảng cáo web khác biệt:

  • Banner quảng cáo xuất hiện đồng loạt trên hệ thống hàng trăm website với các chủ đề đa dạng và lượng truy cập lớn trong thời gian 24h.
  • Quảng cáo đến đúng khách hàng mục tiêu, với đúng thông điệp và đúng kênh truyền thông.
  • Quảng cáo xuất hiện một cách tự nhiên không gây khó chịu cho người dùng.
  • Sự thống nhất tuyệt hảo giữa banner quảng cáo và nội dung trang web đích để đạt được tỉ lệ chuyển đổi mục tiêu.